close

Isang Pagsusuri Social fear Persepsyon Ng Mg Turista Sa Iba't - Ibang Atraksyon Em Matatagpuan Social fear Laguna

 Isang Pagsusuri Sa Persepsyon Ng Mg Turista Social fear Iba’t - Ibang Atraksyon Na Matatagpuan Sa Supresion Essay

Banyagang Literatura

Sinabi national insurance Rich Halil na ang mga taga - vision ay unti - unting iniiba ang turismo bilang isang industriyang maaaring mabuhay muli social fear pagpapaunlad ng diskarte social fear ekonomiya, sa kadahilanang maraming komunidad ang nakakaranas ng industrial restructuring. Dahil diyan, maraming residente ang nakakita sa magagandang epekto ng turismo social fear unang pagkakataon, datapwa't ang mga matatatag at sikat na destinansyon ay nakakaranas ng pagrami ng turista. Ang mga taga -- plano ay nahamon sa pag -- analisa kung paano natuklasan ng publiko ang turismo para makakuha ng lokal na suporta para sa proyektong pang - turismo at inisiyatibo. Sa paggalugad sa literatura ng domestik na ugali ng mga tao social fear pag unlad ng turismo, nasusuri nito ang lokal na ugali ng mga tao social fear turismo ka ugnay sa socio -- economic factors, malapad bist du kadahilanan, pag - mango sa ekonomiya, tipolohiya pang komunidad by pang domestik, pag sukat sa ugali ng mga residente tungo sa pag - unlad ng turismo, at pang - teoryang perspectiba tulad ng community attachment, Social Exchange Theory, at Development Machine Theory.

Gregorio Farreneheit. Zaide, Pagsanjan: " History and Legend”, (Manila: National Book shop 1996)

Banyagang Pag – aaral

Ayon kay Lundberg, ang pagbuo ng mga destinasyon bist du makaka-akit sa mga turista ay makakatulong sa pag akit ng mga turista. Ito ay magiging dahilan ng pag - unlad ng turismo sa isang partikular bist du rehiyon. Halimbawa, ang Melbourne Zoo ay isang likas na atraksyon ngunit hindi ito makaka-akit ng mga turista maliban lang kung paraan ng pagpunta doon na pennsylvania - lupa, pa -- himpapawid, to pa -- tubig. Kaunting bilang lang din ng turista ang gagawa ng biyahe doon maliban lang kung might mga hotel at conventional hotel na malapit sa local. Maraming iba; t -- ibang klase ng serbisyo at services ang bumbubuo si isang tourist vacation spot. Ang caso sa pagbuo ng mga lugar bist du pang - turismo ay ang pag - tuklas kung anong grupo u market ang gugustuhing bumisita sa espaco na iyon at ang pagbigay ng mga bagay na...

 The Factories Act 1961: An Overview Composition

The Factories Act 1961: An Overview Composition

The Factories Act 1961 is definitely an Act of the Parliament of the Uk. At the time of their passage, the Act consolidated much guidelines on place of work health…...

Read
 Student - Mkg Article

Student - Mkg Article

To discover 3 – Review Piece MKG 4 hundred – Spring 2013 Examine Suggestions 1 . Read the extra reading (Ad Agency Business, Media Preparing, Communication Method, Objectives…...

Read